Recuperare creanta

Prevederile art.1013 Cod procedura civila - se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv dintre cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.

Potrivit dispozitiilor prezentate mai sus, in cazul in care una dintre parti (creditorul) a incheiat cu cealalta parte (debitorul) un contract si una din parti nu isi executa obligatia, cealalta parte o poate actiona in judecata pentru ca instanta de judecata sa emita in temeiul art. 1021 Cod procedura civila ordonanta de plata.

Ordonanta de plata se emite de catre instanta atunci cand creanta solicitata este certa, lichida si exigibila si constatata printr-un inscris, (factura semnata).

Taxa de timbru pe care trebuie sa o achite partea care solicita recuperarea creantei este de 200 lei, indiferent de cuantumul sumei ce se solicita a fi recuperata .

Ordonanta de plata este o procedura urgenta pentru recuperarea creantei.