Servicii

Cabinetul de avocat bucuresti Florea Elena Mihaela va ofera consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare juridica in domeniile:

Drept comercial
Consultanta juridica , actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata pretului vanzarii, cerere de somatie de plata, cerere in anularea ordonantei privind somatia de plata, cerere de investire cu formula executorie a Biletului la Ordin sau Cambiei, cerere de deschidere a procedurii falimentului, contestatie la cererea de insolventa s.a.

Drept civil
Consultanta juridica, actiune in revendicare imobiliara, actiune in revendicare mobiliara, actiune in granituire, actiune privitoare la servitutea de trecere, actiuni in uzucapiune, actiune pentru rezolutiune contract, actiune pentru reziliere contract, actiune in despagubiri pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, actiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat decurgand dintr-o fapta ilicita, actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de un tert, actiune de iesire din indiviziune, actiune in nulitatea testamentului, actiune posesorie, actiune de iesire din indiviziune, s.a.

Drept procesual civil
Consultanta juridica, formulare cerere de chemare in judecata, intampinare, cerere de interventie principala, cerere de chemare in garantie, cerere reconventionala, cerere sechestru asigurator, cerere apel cerere recurs, contestatie in anulare, contestatie pentru suspendarea executarii, s.a.

Dreptul muncii
Actiune introdusa de catre un salariat impotriva angajatorului care i-a provocat un prejudiciu, actiune formulata de catre angajator impotriva salariatului, contestatie impotriva deciziei de concediere individuala.

Dreptul familiei
Actiune pentu divort, actune de partaj, actiune reincredintare minor, actiune vizitare minor, actiune pentru acordare pensie copil minor;

Drept procesual penal
Plangere impotriva actelor si masurilor de urmarire penala, acordarea asistentei juridice invinuitului si inculpatului, plangere impotriva masurilor asiguratorii, plangere prealabila adresata organului de urmarire penala, plangere prealabila adresata instantei, cerere de eliberare provizorie sub control judiciar, cerere de liberare provizorie pe cautiune, cerere de apel, cerere recurs, s.a.

Drept penal

Contraventii
Formulare plangere impotriva proceselor verbale de contraventii, formulare recurs, s.a.

Contencios Administrativ si Fiscal

Redactare somatii de plata, redactarea si analiza contractelor comerciale, redactare de actiuni civile, redactare de plangeri impotriva proceselor verbale de contraventie, etc