Avocat Bucuresti

Cu o experiența de peste 20 de ani in domeniul juridic Florea Mihaela Elena avocat în București , licențiată în anul 1999.

Florea Elena Mihaela avocat în București , este absolventă a studiilor de masterat din cadrul Universității Dimitrie Cantemir din București , cu specializarea integrare și afaceri europene.


Florea Elena Mihaela
Florea Elena Mihaela

Florea Elena Mihaela avocat în București , a profesat din anul 2000 până in anul 2002 , consilier juridic - SC RODIPET SA , iar din 2002 până la data intrări in avocatură a profesat consilier juridic - SC OMW PETROM SA.

Din iunie 2011 în cabinetul de avocat București Florea Elena Mihaela își exercită profesia ca avocat titular Florea Elena Mihaela , membră a Baroului București , Uniunea Națională a Barourilor din Romînia


Potrivit legii 51/1995 activitatea avocatului se realizeaza prin :

Consultații și cereri cu caracter juridic .

Redactarea de acte juridice , atestarea identității părților , a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare .


Asistarea și prezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților , a conținutului si a datei actelor incheiate .

Apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice sau juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice , cu instituțiile și cu orice persoana română sau străinâ, S. A. .


Asistența și reprezentare juridică în fața instanțelor judecatorești , a organelor de urmarire penală , a autoritaților cu atribuții juridicționale , a notarilor publici , a executorilor judecatorești , a organelor administrației publice și a instituțiilor , precum și a altor persoane juridice , în condițiile legii.