Drept Familial

Drept Familial

Cabinetul de avocat „ Florea Elena Mihaela „ redactează cereri de chemare în
judecată având ca obiect : divorț, exercitare autoritate părintească, stabilire
domiciliu minor, plată pensie întreținere.
Acordă asistență juridică și reprezentare juridică clientului în fața instanței de
judecată, respectiv la Judecătorie și în calea de atac a apelului la Tribunal.
Redactează întâmpinări, cereri reconvenționale și alte cereri care se impun
pentru soluționarea cauzei.

Desfacerea căsătoriei

Potrivit art. 373 Cod civil  Divorțul poate avea loc : a)prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a  unuia dintre soți acceptată de celălalt soț,  b)atunci când,  din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă c)la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani d)la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătorie 

 

 

 

Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori

 

   Art. 396 Cod civil Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori

Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă.

            Art. 397 Cod civil Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

            După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de  cazul în care instanța decide altfel .

            Art. 398 Cod civil   Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte    (1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți.

            Art. 400 Cod civil   Locuința copilului după divorț

În lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic.