parallax background

Uită-te la
servicii-le oferite
și vezi ce pot face
Pentru tine

 

Avocat Bucuresti.


În prezent, Cabinetul de Avocatura “ Florea Elena Mihaela “ din Bucuresti Sector 6, ofera clientilor sai o gama larga de servicii specifice profesiei de avocat în Bucuresti, Ilfov, dar si in alte zone din tara .


 
  • Lucrez de 5 ani de zile cu dansa, am avut situatii dificile familiale cat si comerciale, dansa ma ajutat sa le depasesc cu brio. Multumesc Doamna Florea Elena Mihaela
    Alexandra Timinoc
  • Sunt din Bucuresti Sector 6, Doamna Avocat Mihaela Florea am apelat la ea in urma unor situatii dificile in familie, mi-a fost un parinte spiritual, cat si o foarte buna jurata
    Ticu Vica
  • O Doamna Avocat dedicata muncii ei, oricand am apelat la ea, dansa a fost foarte deschisa. Sunt din Ilfov
    Alexa Andrei
 

Inteligența
este aroganța
educată

Drept Penal

Acordă asistență juridică suspectului sau inculpatului în faza de urmărire penală, la toate Secțiile de poliție, precum și la toate Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, respectiv : Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel , Inalta Curte de Casație și Justiție și acordă asistență juridică inculpatului în fața tuturorinstanțelor de judecată, în faza de cameră preliminară și fond precum și în calea de atac a apelului, pentru infracțiunile : Loviri sau alte violențe, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală din culpă, încăierarea, violența în familie, lipsirea de libertate în mod ilegal, amenințarea , șantajul, trafic de persoane, proxenetism, viol, agresiune sexuală, violare de domiciliu, furt, tâlhărie, abuzul de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, distrugere, mărturie mincinoasă, delapidare, purtare abuzivă, abuzul în serviciu, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, constituirea unui grup infracțional, tulburarea ordiniii și liniștii publice, abandonul de familie, trafic de droguri. Formulare cerere constituire parte civilă în procesul penal, formulare plângere prealabilă, formulare căi atac. Conform art. 14 alin. (1) Cod pr.penală Acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspunderea penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni Conform art. 19 alin. (1) Cod pr.penală Acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale.

Drept civil

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela pe drept civil formulează pentru clienți cereri de chemare în judecată având ca obiect : Răspundere civilă delictuală și contractuală, Nulitatea absolută sau relativă a unui contract, Rezoluțiune sau reziliere contract, Revocare contract donație, Revendicarea imobiliară și mobiliară, Grănițuire, Servitutea, Anularea vânzării pentru vicii ascunse, Reducerea prețului dintr-un contract de vânzare -cumpărare pentru vicii ascunse, Deschidere succesiune, Punerea sub interdicție a unei persoane, Asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de judecată.

Dreptul muncii

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela formulează pentru clienți contestații împotriva deciziilor emise de angajator, oferindu-le asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată:
Potrivit art. 268 (1) Cod Muncii Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate
în termen de 30 de zile caledaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă
în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară
în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator. pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia
în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.

Proceduri Speciale

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela formulează pentru clienți cereri de ordonanță președențială, oferindu-le asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată:
1. Procedura ordonanței președențiale
Ordonanță președențială, are un caracter de urgență și se poate uza de aceasta și pentru stabilirea provizorie a domiciliului minorului la unul dintre părinți până la soluționarea cererii de chemarein judecată pe drept comun. Cererea de valoare redusă are un caracter de urgență și se poate uza de aceasta pentru recuperarea debitului a cărui valoare nu depășește suma de 10.000 lei.
Art. 997 Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept , va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.
Procedura ordonanței de plata
Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela redacteaza pentru clienți cereri de chemare in judecata prin care solicita instantei de judecata emiterea ordonantei de plată pentru recuperarea creanțelor certe, lichide și exigibile , oferindu-le asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată:
Art. 1.014 Domeniul de aplicare (1) Ordonanța de plată se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate cu un profesionist, și o autoritate contractantă, constatată printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
În practică creditorul a cărui creanță este certă, lichidă și exigibilă uzează de această procedură întrucât are un caracter urgent, se achită o taxă de timbru fixă și își recuperează creanța de la debitor într-un termen rezonabil.

Suna acum pentru a beneficia

de serviciile mele.