Proceduri Speciale

PROCEDURI SPECIALE

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela formulează pentru clienți cereri de ordonanță președențială, oferindu-le asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată:

drept administrativ
family-law2

Previous
Next

1.      Procedura ordonanței președențiale 

Ordonanță președențială, are un caracter de urgență și se poate uza de aceasta și pentru stabilirea provizorie a domiciliului minorului la unul dintre părinți până la soluționarea cererii de chemarein judecată pe drept comun.    Cererea de valoare redusă are un caracter de urgență și se poate uza de aceasta pentru recuperarea debitului a cărui valoare nu depășește suma de 10.000 lei. 

Art. 997 Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept , va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

 

  1. Procedura ordonanței de plata

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela redacteaza pentru clienți  cereri de chemare in judecata prin care solicita instantei de judecata emiterea ordonantei de plată pentru recuperarea creanțelor certe, lichide și exigibile , oferindu-le asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată:

Art. 1.014 Domeniul de aplicare (1) Ordonanța de plată se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate cu un profesionist, și o autoritate contractantă, constatată printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură  ori în alt mod admis de lege.

În practică creditorul  a cărui creanță este certă, lichidă și exigibilă uzează de această procedură întrucât are un caracter urgent, se achită o taxă de timbru fixă și își recuperează creanța de la debitor într-un termen rezonabil.