Dreptul muncii

Dreptul Muncii

Romania

Dreptul Muncii

Cabinetul de avocat Florea Elena Mihaela formulează pentru clienți contestații împotriva deciziilor emise de angajator, oferindu-le asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată:

Potrivit art. 268 (1) Cod Muncii Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate

  1. în termen de 30 de zile caledaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă
  2. în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară
  1. în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator.
  2. pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia
  3. în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.